კარების შესაძლო ზომები
205x88 Пр. , 205x88 Лев. , 205x96 Лев. , 205x96 Пр.