სახელი:

ელ:

კითხვა: 
ArtlenPlast

მოაჯირები, კიბეების, შეღობვა

მოაჯირები, კიბეების შეღობვა - არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი კიბეების დიზაინში. ქმნის კომფორტს და ამავდროულად ასრულებს საკმაოდ ეფექტურ დეკორატიულ როლს. როგორიც არ უნდა იყოს კიბეების დიზაინი, მოაჯირი მიანიჭებს გამოხატულებას, და ხაზს გაუსვამს თქვენს პიროვნებას და გემოვნებას. აქედან გამომდინარე, კიბეების კონსტრუქციის შერჩევისას, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოაჯირებს, რადგან ეს არის ყველაზე თვალსაჩინო კიბის ნაწილი.

თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ უშუალო მონაწილეობა, მოაჯირის შერჩევა-დამუშავებაში.